ELCO

מציג
מזגן עילי אלקו 220
מזגן עילי אלקו 220
 • עיצוב מודרני ומתקדם, המשתלב באופן מושלם בחדר 
 • 3D Airflow - לפיזור אוויר אופטימאלי בחלל
 • תצוגה  דיגיטאלית
 • טורבו - למיזוג מהיר של החדר
 • סוללה עם ציפוי הידרופילי לאריכות חיי המזגן
 • חיווי לניקוי הפילטר
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים  
 • Clean - פונקציה לניקוי הסוללה מהצטברות אבק ומניעת עובש
 • Light -  אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה
 • שלט רחוק ידידותי וקל להפעלה
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • Auto - החלפה אוטומטית של מצב העבודה (חימום/קירור) בעונות המעבר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • כבל בין יחידות
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 5.5 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 18,150
תפוקת חימום (BTU/h) 17,250
COP קירור 3.78
COP חימום 3.45
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 4020
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 240
מזגן עילי אלקו אינוורטר 240
 • טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 5.5 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 17,100 (22,220)
תפוקת חימום (BTU/h) 18,100 (21,150)
COP קירור 3.78
COP חימום 3.60
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 5020
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 360
מזגן עילי אלקו אינוורטר 360
 • טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • פילטר ויטמין C
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 8 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 23,100 (29,100)
תפוקת חימום (BTU/h) 23,550 (32,100)
COP קירור 3.80
COP חימום 4.20
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 6300
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 380
מזגן עילי אלקו אינוורטר 380
 • טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 26,600 (31,900)
תפוקת חימום (BTU/h) 27,000 (36,500)
COP קירור 3.85
COP חימום 4.00
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 8593
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 460T
מזגן עילי אלקו אינוורטר 460T
 • טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 31,000 (36,500)
תפוקת חימום (BTU/h) 32,750 (38,000)
COP קירור 3.80
COP חימום 4.20
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 10300
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו 150
מזגן עילי אלקו 150
 • עיצוב מודרני ומתקדם, המשתלב באופן מושלם בחדר 
 • 3D Airflow - לפיזור אוויר אופטימאלי בחלל
 • תצוגה  דיגיטאלית
 • טורבו - למיזוג מהיר של החדר
 • סוללה עם ציפוי הידרופילי לאריכות חיי המזגן
 • חיווי לניקוי הפילטר
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים  
 • Clean - פונקציה לניקוי הסוללה מהצטברות אבק ומניעת עובש
 • Light -  אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה
 • שלט רחוק ידידותי וקל להפעלה
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • Auto - החלפה אוטומטית של מצב העבודה (חימום/קירור) בעונות המעבר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • כבל בין יחידות
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 4.5 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 12,300
תפוקת חימום (BTU/h) 12,300
COP קירור 3.78
COP חימום 3.71
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 2070
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 190
מזגן עילי אלקו אינוורטר 190
 • טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 4.5 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 11,100 (14,900)
תפוקת חימום (BTU/h) 12,300 (14,000)
COP קירור 3.85
COP חימום 4.10
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 2950
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו 360
מזגן עילי אלקו 360
 • עיצוב מודרני ומתקדם, המשתלב באופן מושלם בחדר 
 • 3D Airflow - לפיזור אוויר אופטימאלי בחלל
 • תצוגה  דיגיטאלית
 • טורבו - למיזוג מהיר של החדר
 • סוללה עם ציפוי הידרופילי לאריכות חיי המזגן
 • חיווי לניקוי הפילטר
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים  
 • Clean - פונקציה לניקוי הסוללה מהצטברות אבק ומניעת עובש
 • Light -  אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה
 • שלט רחוק ידידותי וקל להפעלה
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • Auto - החלפה אוטומטית של מצב העבודה (חימום/קירור) בעונות המעבר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • כבל בין יחידות
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 8 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 28,000
תפוקת חימום (BTU/h) 28,000
COP קירור 3.78
COP חימום 3.80
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 6070
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו 290
מזגן עילי אלקו 190
 • עיצוב מודרני ומתקדם, המשתלב באופן מושלם בחדר 
 • 3D Airflow - לפיזור אוויר אופטימאלי בחלל
 • תצוגה  דיגיטאלית
 • טורבו - למיזוג מהיר של החדר
 • סוללה עם ציפוי הידרופילי לאריכות חיי המזגן
 • חיווי לניקוי הפילטר
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים  
 • Clean - פונקציה לניקוי הסוללה מהצטברות אבק ומניעת עובש
 • Light -  אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה
 • שלט רחוק ידידותי וקל להפעלה
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • Auto - החלפה אוטומטית של מצב העבודה (חימום/קירור) בעונות המעבר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • כבל בין יחידות
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 8 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 24,200
תפוקת חימום (BTU/h) 24,000
COP קירור 3.80
COP חימום 3.90
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 6583
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו אינוורטר 150
מזגן עילי אלקו אינוורטר 150
 • כנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם
 • חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
 • שמירה על טמפרטורה יציבה, ללא גלי חום וקור
 • גריעת לחות קבועה בקיץ
 • ייבוש אוויר מופחת בחורף
 • תצוגת אייקונים דיגיטאלית
 • טיימר לקביעת הפעלה וכיבוי אוטומטיים 
 • I Feel - התאמת הטמפרטורה בסביבתך באופן מדויק לרצונך
 • כבל בין יחידות להתקנה קלה
 • הפשרה אוטומטית לפעולה בתנאי טמפרטורה קיצונית
 • Sleep - מונע מיזוג יתר בלילה, לשינה נוחה ונעימה
 • 3D Airflow - פיזור אוויר אחיד בכל החדר
 • Auto Restart - שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל
 • אפשרות חיבור לשעון שבת
 • תו תקן ישראלי מלא

כבל בין יחידות 4.5 מ'
מפרט מזגן
תפוקת קירור (BTU/h) 8,100 (12,800)
תפוקת חימום (BTU/h) 9,400 (13,650)
COP קירור 3.90
COP חימום 3.80
דירוג אנרגטי A

המחיר שלנו: 2680
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו 190

המחיר שלנו: 2990
כולל מע"מ
מזגן עילי אלקו 130

המחיר שלנו: 1970
כולל מע"מ

מבזקים

חיפוש